Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů a informace o zpracování

Ve společnosti Praktická Lékařství Průhonice se zavazujeme k ochraně osobních údajů našich pacientů a návštěvníků webových stránek. Naše praxe je založena na principu transparentnosti a dodržování právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů, zejména nařízení GDPR. Zpracováváme osobní údaje výhradně k poskytování kvalitních zdravotnických služeb, včetně administrace lékařské péče a komunikace s klienty. Všechny shromážděné údaje jsou zpracovávány s nejvyšší možnou pečlivostí a jsou předmětem vhodných bezpečnostních opatření, aby byla zajištěna jejich ochrana před neautorizovaným přístupem, zneužitím či ztrátou.

Zásady zpracování osobních údajů

Naše zdravotnické zařízení shromažďuje osobní údaje v rozsahu nezbytném pro plnění smluvních a zákonných povinností. Zaznamenáváme informace o zdravotním stavu, léčbě a osobních identifikátorech, které nám pacienti poskytují. Tyto údaje jsou uchovávány po dobu stanovenou zákony České republiky a příslušnými normami pro zdravotnická zařízení. Pacient má právo být informován o tom, jaké údaje o něm zpracováváme a má právo na jejich opravu či výmaz v případě, že nejsou již potřebné pro účel, pro který byly shromážděny.

Práva subjektů údajů

Každý pacient má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu, právo na omezení zpracování, právo na výmaz údajů, a při splnění příslušných podmínek, právo na přenositelnost údajů. Subjekty údajů mohou svá práva uplatnit prostřednictvím písemné žádosti zaslané na adresu našeho zařízení nebo elektronicky na emailovou adresu: [email protected]. V případě jakýchkoliv dotazů nebo nejasností se můžete obrátit přímo na naši zdravotnickou zařízení. Pokud máte pocit, že při zpracování vašich osobních údajů došlo k porušení Vašich práv, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní informace

Pro veškeré otázky a požadavky týkající se zpracování Vašich osobních údajů máte možnost kontaktovat nás na následující adrese: Tovární 57, 400 03 Ústí nad Labem, Česká republika nebo prostřednictvím emailu [email protected]. Jsme připraveni reagovat na Vaše dotazy a poskytnout Vám maximální podporu v otázkách týkajících se ochrany osobních údajů.

Napsat komentář

© 2024. Všechna práva vyhrazena.