Obchodní podmínky

Úvod

Vítejte na našich webových stránkách Praktická Lékařství MUDr.Kalinová Průhonice. Tato část obsahuje obchodní podmínky, které regulují vzájemné práva a povinnosti mezi poskytovatelem zdravotnických služeb a jejich uživateli. Je důležité, aby si každý uživatel našich služeb pečlivě přečetl tyto podmínky a plně je respektoval. V této sekci vysvětlujeme podmínky, za kterých můžete využívat naše zdravotnické a informační služby, stejně jako zásady, které nás jako průhonické zdravotní středisko řídí při poskytování našich služeb.

Ochrana osobních údajů a soukromí

Zavazujeme se chránit soukromí a osobní údaje našich pacientů v souladu s platnými zákony České republiky. Při poskytování zdravotnických služeb shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje pacientů pouze v rozsahu nezbytném pro zajištění kvalitní péče a v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů. V této sekci jsou popsány naše metody shromažďování, používání a ochrany Vašich osobních údajů, stejně jako práva, která máte v souvislosti s ochranou Vašeho soukromí.

Používání webových stránek

Webové stránky slouží primárně k poskytování aktualit a informací o našich službách. Zavazujeme se zajistit, aby veškeré informace na webových stránkách byly aktuální a přesné. Uživatelé by se měli ujistit, že informace použité ze stránek jsou stále aktuální a že se neopírají o zastaralé údaje. Webové stránky mohou obsahovat interaktivní prvky, jako jsou formuláře pro dotazy nebo objednávání služeb, a je důležité, aby uživatelé tyto nástroje používali zodpovědně a v souladu s příslušnými instrukcemi.

Zodpovědnost a omezení odpovědnosti

Naše zdravotní středisko se zavazuje poskytovat vysoký standard péče a v souladu s etickými zásadami a odbornými standardy. Nicméně musíme zdůraznit, že za určitých okolností nemůžeme nést zodpovědnost za nepředvídatelné nebo neodvratitelné události, které by mohly mít vliv na naši schopnost poskytovat služby. V této sekci se dočtete o různých okolnostech, které mohou ovlivnit naši schopnost poskytovat služby, a o omezeních odpovědnosti, které s tím souvisí.

Kontaktní informace

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se obchodních podmínek nebo jakékoli jiné aspekty našich služeb, neváhejte nás kontaktovat. Naši kontaktní informace jsou následující: MUDr. Milada Valešová, Tovární 57, 400 03 Ústí nad Labem, Česká republika. Emailová adresa pro vaše dotazy je [email protected]. Těšíme se na vaši zpětnou vazbu a jsme zde, aby jsme vám pomohli s jakýmkoliv případným dotazem nebo nesrovnalostí.

Napsat komentář

© 2024. Všechna práva vyhrazena.