Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

V souladu s platnými právními předpisy se tato webová stránka zavazuje chránit osobní údaje svých pacientů a webů uživatelů. Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás prioritou a přistupujeme k ní s nejvyšší možnou mírou zodpovědnosti a důvěry. Tento dokument popisuje principy a postupy, jakými naše zdravotní centrum MUDr.Kalinová Průhonice sbírá, uchovává, zpracovává a chrání Vaše osobní údaje. Proškolili jsme náš personál, aby byl plně obeznámen s těmito zásadami a dodržoval je v souladu s nejlepšími praxemi a legislativními požadavky. V následujících odstavcích se dozvíte, jaké údaje sbíráme, pro jaké účely je používáme, komu je můžeme předat, jaká jsou Vaše práva a jak je můžete uplatnit.

Shromažďování a využití osobních údajů

Osobní údaje shromažďujeme za účelem poskytování a zlepšování našich zdravotnických služeb a péče, správy našich vnitřních systémů a plnění právních povinností. Informace, které sbíráme se vztahují na identifikační údaje (například jméno, adresa, Číslo pojištěnce), zdravotní informace (anamnéza, lékařské výsledky, léčebné postupy), kontaktní údaje (telefon, email) a další informace, které jsou nezbytné pro poskytnutí zdravotních služeb. Tyto osobní údaje zpracováváme s největší péčí, v souladu s právními normami, a ochraňujeme je před neoprávněným přístupem nebo zneužitím. Jsme si vědomi, že zdravotní údaje patří mezi speciální kategorii osobních údajů a vyžadují zvýšenou ochranu.

Předávání osobních údajů třetím stranám

Osobní údaje mohou být v případě nutnosti předávány třetím stranám, jako jsou zdravotní pojišťovny, další zdravotnická zařízení, laboratoře nebo státní orgány. Všechny tyto případy předání jsou řízeny právními předpisy a dojde k nim pouze pokud je to nezbytné a s Vaším souhlasem. Smlouvy s těmito třetími stranami obsahují podmínky, které zaručují ochranu Vašich údajů na příslušné úrovni v souladu s právními normami.

Práva subjektů údajů

Jako subjekt údajů máte řadu práv, včetně práva na přístup k vašim osobním údajům, opravu nebo odstranění nesprávných či neaktuálních informací, omezení zpracování, námitky proti zpracování a právo na přenositelnost údajů. Pokud máte jakékoli dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo pokud chcete uplatnit svá práva, můžete se obrátit na naši kancelář na email [email protected]. Zavazujeme se řešit Váš požadavek v co nejkratší možné lhůtě, nejpozději však do jednoho měsíce od jeho obdržení.

Kontaktní údaje pro uplatnění práv subjektů údajů

MUDr. Milada Valešová
Tovární 57, 400 03 Ústí nad Labem
Česká republika
Email: [email protected]

Napsat komentář

© 2024. Všechna práva vyhrazena.